Vastuuvapauslauseke

Kaikki tämän Internet sivuston sisältö on LifeScan, Division of Cilag GmbH International omistuksessa tai hallinnassa ja maailmanlaajuisten tekijänoikeuslakien suojaamaa. Sinulla on lupa ladata sisältöä vain henkilökohtaiseen käyttöösi ei-kaupallisia tarkoituksia varten, mutta ei muuttaa tai jäljentää sisältöä. Sisältöä ei saa muutoin kopioida tai käyttää millään tavalla.

Tämän sivuston omistajat pyrkivät kohtuuden rajoissa julkaisemaan tällä sivustolla ajantasaista ja oikeellisesta tietoa, mutta he eivät anna mitään vakuutuksia tai takuita tarjotun tiedon oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän sivuston omistajat eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämä Internet-sivuston käytöstä tai siitä, että se ei ole ollut käytettävissä tai siitä, että olet luottanut tällä sivustolla annettuihin tietoihin. Tämä sivusto on tarkoitettu Suomessa oleskeleville henkilöille.

Tällä Internet-sivustolla saattaa olla linkkejä tai viittauksia muihin sivustoihin, mutta tämän sivuston omistajat eivät ole vastuussa tällaisten muiden sivustojen sisällöstä eivätkä vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat niiden sisällöstä. Linkkejä muihin sivustoihin julkaistaan tällä sivustolla vain käytön kätevyyden vuoksi.

Tällä Internet-sivustolla olevat tavaramerkit, palvelumerkit, tuotenimet, visuaaliset ilmeet ja tuotteet ovat suojattuja Suomessa ja kansainvälisesti. Edellä mainittuja ei saa käyttää ilman sivuston omistajien etukäteistä kirjallista suostumusta muutoin kuin yhtiön tuotteiden tai palvelujen tunnistamiseksi.

Kaikki tälle sivustolle sähköisesti lähetetyt tiedot, jotka voidaan tunnistaa tiettyä käyttäjää koskeviksi, ovat sivuston Yksityisyysperiaatteen alaisia. Tämän sivuston omistajat saavat vapaasti käyttää tai kopioida mihin tahansa tarkoituksiin kaikkia muita tällaisissa lähetyksissä olevia tietoja, mukaan lukien kaikki ideat, keksinnöt, konseptit, menetelmät ja tietotaito, jotka niissä ilmaistaan. Tällaisia tarkoituksia ovat muun muassa tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ja/tai hyödykkeiden tai palveluiden kehittäminen, valmistaminen ja/tai markkinoiminen.

Henkilö, joka lähettää viestejä tälle Internet-sivustolle tai muuten sivuston omistajille, on vastuussa viestinsä sisällöstä ja tiedoista, mukaan lukien sen todenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta.

Tämä yksityisyysperiaate on päivitetty viimeksi 30. huhtikuuta 2010.